صنف کهن تاجرین ادویه

(تغییرمسیر از صنف تاجران ادویه)

صنف کهن تاجرین ادویه سازمان تجاری معروفی در کارث (Qarth) است. آنها برای تسلط بر جنگ ها در شهرها با گروه های تجاری دیگر چون، سیزده و انجمن برادری تورمالین (Tourmaline Brotherhood) و با اصیل زادگان (Pureborn) همکاری می کنند[۱].تاجران ادویه حدود دوازده یا سیزده صد کشتی دارند[۲] . با توجه به زارو خوان داکسوس (Xaro Xhoan Daxos)، تاجرین ادویه باید خودخواه و خودبین باشند.

رویدادهای اخیر

نزاع پادشاهان

پس از نابودی خانه نامیرایان، صنف کهن تاجرین ادویه خواستار مرگ دنریس تارگرین(Daenerys Targaryen) شدند.[۲]

منابع و یادداشت ها