انجمن برادری تورمالین

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

انجمن برادری تورمالین (Tourmaline Brotherhood) یکی از قدرتمندترین صنف های تجاری در کارث(Qarth)می باشد. انجمن برای تسلط بر شهر با گروه های تجاری دیگر چون صنف کهن تاجرین ادویه (Ancient Guild of Spicers)، سیزده (Thirteen) و اصیل زادگان (Pureborn) در نبرد است[۱].انجمن برادری تورمالین نزدیک به هشتصد کشتی دارد[۲] و طبق گفته زارو خوان داکسوس (Xaro Xhoan Daxos) انجمن پر از دزدان دریایی است.

رویدادهای اخیر

نزاع پادشاهان

انجمن برادری تورمالین یک تاج به شکل یک اژدها سه سر به دنریس تارگرین (Daenerys Targaryen) هدیه می دهند. حلقه تاج از طلای زرد و بال ها از نقره و سر ها از یشم، عاج و عقیق ساخته شده است[۱]. پس از نابودی خانه نامیرایان انجمن آشکارا خواستار اخراج دنریس از شهر می شود[۲].

دنریس و تاجش

منابع و یادداشت ها