عجایب

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

عجایب (Wonders) یکی از دو کتاب معروف نوشته شده توسط لوماس لانگستریدر (Lomas Longstrider) ، که هفت شگفتی طبیعی جهان در آن ثبت شده است.کتاب دیگر به عجایب ساخته ی بشر (Wonders Made by Man) می پردازد.

منابع و یادداشت ها