هارتس بین

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
رندیل تارلی در حال استفاده از هارتس بین در نبرد - © FFG©

هارتس بین یک شمشیر اجدادی از جنس فولاد والریایی و متعلق به خاندان تارلی است. درازشمشیری که با دو دست نگه داشته می‌شود. پانصد سال است که این شمشیر در خاندان تارلی وجود دارد.[۱]

وقایع اخیر

رندیل تارلی زمانی که در ارتش رنلی براتیون بود آن را به همراه داشت.[۲]

مراجع و نکات