رندیل تارلی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Content.png
این مقاله ناقص است. با توسعه ی آن یا ویرایش متن موجود به دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش کمک کنید.


Tarly.png
رندیل تارلی
Tarly.png
Patrick McEvoyRandyl Tarly.png
اثر FGG© - Patrick McEvoy

القاب لرد هورن هیل

دادرس عالی

ارباب قانون
خاندان خاندان تارلی
فرهنگ ریچ
همسر ملسا فلورنت
کتاب(ها) بازی تاج و تخت(اشاره شده)

نزاع شاهان(حضور دارد)
یورش شمشیرها(اشاره شده)
ضیافتی برای کلاغ ها(حضور دارد)

رقص با اژدهایان(حضور دراد)

رندیل تارلی لرد هورن هیل و سرکرده خاندان تارلی است. او با ملسا فلورنت ازدواج کرده، و پدر سمول تارلی است، یکی از شخصیت هایی که داستان از زاویه دید او روایت می شود. رندیل در نبردها، هارتس بین، شمشیر اجدادی خاندان تارلی که درازشمشیری از جنس فولاد والریایی است را به همراه دارد.

ظاهر و شخصیت

لرد رندیل تارلی ریش خاکستری کوتاه زبری داشت و به رک‌گویی مشهور بود.[۱] او مردی باریک اندام اما با اراده آهنین، زیرک و تواناست و به عنوان یکی از بهترین فرماندهان نبرد در تمام وستروس شناخته می‌شود.

Randyll Tarly by Kevin McCoy©.jpg

پیشینه

رندیل به عنوام یکی از بهترین سربازان وستروس مطرح است. در زمان قیام رابرت لشکر او در نبرد آشفورد، تنها شکست وارد به نیروهای رابرت براتیون را رقم زد. او آدم بسیار منضبط و سخت‌گیری بود، از نخست‌زاده کم‌رو و لطیف خو، سمول تارلی، ناامید شد و اقدامات حشنی در صصد شرکت دادن او در اعمال مردانه و رزمی انجام داد، اما هیچ‌کدام اثری نداشت. سر انجام ملسا فلورنت پسر دیگری به نام دیکان به دنیا آورد. همچنان‌که دو پسر بزرگ می‌شدند، معلوم شد که دیکان همان پسری بود که رندیل همواره می‌خواسته. تا نزدیک به بزرگ‌سالی سمول، رندیل او را با اسباب خود رها کرد. در آن زمان، رندیل سمول را تهدید کرد که اگر به نگهبانان شب نپیوندد، تا از آن راه ادعای وراثت هورن‌هیل را خنثی کند، جانش را خواهد گرفت.[۲]

وقایع اخیر

نــزاع شــاهــان

یـورش شـمـشـیرها

ضیافتی برای کلاغان

رقصی با اژدهایان

نقل قول‌های رندیل

رندیل:بی‌ادبی نمی‌کنم لیدی استارک، ولی شایسته‌تر بود که لرد راب خودش شخصا برای ادای احترام به محضر پادشاه می‌اومد، نه اینکه پشت دامن مادرش قایم بشه.

کتلین:پادشاه راب درگیر جنگه سرورم، نه شرکت در مسابقه.[۱]

—رندیل و کتلین استارک

خانواده

رندیل
تارلی
 
ملیسا
فلورنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سمول
تارلی
 
تالا
تارلی
 
دو دختر دیگر
 
دیکان
تارلی


منابع و یادداشت‌ها