هورن هیل

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
ریچ و هورن هیل
ریچ و هورن هیل

هورن هیل
ریچ و هورن هیل

هورن هیل مقر خاندان تارلی در ریچ است. در جنوب های گاردن و پانصد کیلومتری شمال شرق اولد تاون و در کوه‌پایه‌های پر درخت[۱] کوهستان سرخ واقع شده است.[۲]

تالابی در پایین قلعه وجود دارد.[۳] یا توجه به نشان خاندان و این تهدیدهای لرد رندیل تارلی به کشتنِ سمول تارلی، به هنگام شکار، گمان می‌رود که در جنگل‌های اطراف هورن هیل بازی بسیار جریان داشته باشد.

وقایع اخیر

ضیافتی برای کلاغ‌ها

سمول تارلی قصد می‌کند تا گیلی و شاهزاده وحشی نوزاد را از اولد تاون به هورن هیل بفرستد تا با مادرش ملیسا فلورنت زندگی کنند.[۱]

منابع ونکات