پيروان فقير

ستاره قرمز هفت پر نشانه گروه پیروان فقیر

پیروان فقیر (Poor Fellows) یکی از دو نیروی باستانی در مذهب هفت (Faith of the Seven) هستن ، در مجموع به عنوان مبارزان ایمان (Faith Militant) شناخته می شوند.ستاره هفت پرقرمز نشان و امضا این گروه می باشد.

تشریح

پیروان فقیر همچنین با عنوان "ستاره" نیز شناخته می شوند ، با توجه به ستاره هفت پر سرخی که مهر گروه نیز می باشد.ستاره قرمز هفت پر داری ریشه های در روز تهاجم اندال (Andal Invasion) به وستروس (Westeros) دارد، می توان اشاره کرد به جنگجویان فدایی که بر سینه خود ستاره هفت پر حک کرده بودن. همتایان این گروه "شمشیر" یا فرزندان جنگجو (Warrior's Sons) شناخته می شوند.

آنها با همتای نظامی خود برادران ملتمس(Begging Brothers) به عنوان محافظان جاده ای همراه با زائران سپت همکاری می کنن.بر خلاف فرزندان جنگجو (Warrior's Sons) آنها می توان از هر قشر جامعه باشند و هیچ تفاوت در جنسیت ، محل تولد برای انتخاب آنها وجود ندارد.آنها فقط از سپتون اعظم (High Septon) دستور می گیرند ، به دلیل اینکه آنها باور دارند که سپتون اعظم با خدا در ارتباط است.علی رغم اینکه آنها به خوبی فرزندان جنگجو آموزش دیده، منظم و یا به خوبی مسلح نیستن ، ولی پیروان فقیر بخش عمده ای از ارتش ایمان را در بر میگیرند.ولی این گروه در زمان جنگ ها توسط فرزندان جنگجو (Warrior's Sons) رهبری می شوند.بیشتر اعضای این ارتش را مردم عادی و دهقان زاده در بر میگیرند که با خود سلاح های معمولی حمل می کنند و همچنین به نشان عضویت در این گروه یک ستاره هفت پر قرمز یا سفید حمل می کنند.

به دستور میگور بی رحم(Maegor the Cruel) سرکوب شدن ، آنها به دلیل دخالت در شورش پس از مرگ اگان فاتح(Aegon the Conqueror's) دست به زده بودند مجازات وحشیانه شدند.بعدها توسط جیهریس آشتی دهنده (Jaehaerys the Conciliator) تمام کسانی که باقی مانده بودن مورد عفو قرار گرفتن.با این حال در طول جنگ پنج پادشاهی سپتا اعظم جدید به او اجازه داده شد تا دوباره نیروی جنگی را به نظم در بیارد.پس از مذاکره با نایب السلطنه ملکه سرسی لنیستر و طی لغو قانون منع مردان مقدس آنها باز مسلح شدن ، و نظم دوباره متولد شد.بخش عمده ای از همراهان پیروان فقیر را اسپارو (Sparrows) در برمیگیردن که توسط سپتون اعظم جدید رهبری می شوند و به اسم اسپارو بلند (High Sparrow) نامیده می شوند.

منابع و یادداشت ها

همچنین نگاه کنید

پیروان فقیر - سربازان مسیحی معبد سلیمان شوالیه های معبد