خانه > اخبار > اطلاعیه ها > ادارد استارک

ادارد استارک

مقاله ای که پیش رو داریم زندگی نامه ی بزرگ مردی از وستروس است که همه ی ما او را نمادی از شرافت میدانیم. مردی که در زندگی لحظات مهم و سختی را پشت سر گذاشت. از کشته شدن پدر و برادرش توسط ایریس دوم و جنگ برای به تخت نشاندن رابرت، کشته شدن خواهرش لیانا تا زمانی که سرش روی نیزه بر بالای قلعه ی سرخ به اهتزاز درآمد!
مرگ ادارد زبان درازی وستروس به شرافت و صداقت بود! آیا وستروس بهای این رفتارش را میپردازد؟!!! رفتن به مقاله