خانه > اخبار > اطلاعیه ها > فرماندهان Nights Watch

فرماندهان Nights Watch

دیوار! بنایی که هزاران سال است که با سرمای وجودش امنیت را برای مردم وستروس به ارمغان آورده، در پای عظمت سر به فلک کشیده اش داستان های بسیاری دارد، داستان هایی که هم از فرماندهان شجاع و نام آور حکایت می کنند و هم فرماندهانی را یادآور می شوند که به تاریکی فروغلتیدند… با ما همراه باشید تا در ادامه این مقاله با فرماندهان برادران شب و سرنوشتشان بیشتر آشنا شویم! رفتن به مقاله