خانه > آرشیو برچسب: تاريخچه وستروس

آرشیو برچسب: تاريخچه وستروس

تاریخ به روایت تصویر/فصل سوم {قسمت دوم: رد کیپ}

آورده اند که اگان تارگرین اول، که او را در تاریخ به نام اگان فاتح می شناسند، از نخستین روزی که پا در وستروس گذاشت، یا حتی پیش از آن، در اندیشه تختگاهی در خور او و خاندانش بود؛ بارویی که شکوهی شایسته ی خاندان تارگرین و فرمانروایان هفت پادشاهی باشد. اما برای رسیدن به فرمانروایی این سرزمین پهناور، او ...

ادامه مطلب »

تاریخ به روایت تصویر/فصل دوم {قسمت هفدهم: خدای مغروق}

خدای مغروق، او که زیر امواج می‌زید. مذهبش کهن و مناسبِ فرهنگ دریا و غارت آهن زاده ها، یا حتی پدید آورنده آن. در جنگی ابدی با خدای طوفان، مورد پرستش از عصر طلوع، تندخو و خشن، تسلیم نشده برابر اندال ها و هفت، خدایی با ارزش هایی چون غارت و یغما. مبلغانش “مردان مغروق” و آیین مقدسش “غرق کردن”. ...

ادامه مطلب »

تاریخ به روایت تصویر/فصل دوم {قسمت دوازدهم: نگهبانان شب/ایگرت}

نگهبانان شب، شمشیرانی در تاریکی. سازمانی با سابقه ی چند هزار ساله، همراه با فراز و نشیب های بسیار که نه برادری خائن در راس شان و نه پادشاهانی در آنسوی دیوار هیچ کدام نتوانسته اند مانع تداوم و بقای این گروه بشوند. برای آنان تفاوتی ندارد که در جنوب برادرانی شریف خطابشان کنند یا همچون مردمان شمال دیوار کلاغ ...

ادامه مطلب »

تاریخ به روایت تصویر/فصل دوم {قسمت یازدهم: مردمان آزاد}

می گویند جنوب دیوار غذا خوب و فراوان است. می گویند جنوب پر است از قصر های سنگی سر به فلک کشیده. می گویند مردم لباس های زیبا و رنگارنگ می پوشند و زن ها جواهراتی به تن دارند که مردم آزاد حتی تصورش را نمی توانند بکنند. می گویند در جنوب بیماری کمتر است و مادران کمتری در بستر ...

ادامه مطلب »