خانه > اخبار > اطلاعیه ها > قهرمانان افسانه ای وستروس

قهرمانان افسانه ای وستروس

تاریخی آمیخته با افسانه و سرشار از داستان های تاثیر گذار، دوره ای که در آن مردان و قهرمانان بزرگ زندگی میکردند و بزرگترین و با اهمیت ترین خاندان ها و بنا ها را تاسیس کردند، از قهرمان پرنده دره ارن بشنوید و از علت تسخیر ناپذیری استورمز اند آگاه شوید. رفتن به مقاله