نبرد ناقوس‌ها

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
(تغییرمسیر از نبرد ناقوس ها)

نبرد ناقوس ها در زمان قیام رابرت در شهر استونی سپت واقع در جنوب سرزمین های رودخانه اتفاق افتاد.نبرد به این خاطر نامگذاری شده است که در ابتدای آن, سپت شهر ناقوس ها را به صدا درآورد تا به مردم آغاز جنگ را هشدار دهد و آنان را وادارکند که در خانه هایشان بمانند.

پیش زمینه

بعد از شکست رابرت در نبرد آشفورد در مرز سرزمین های ظوفان و ریچ, رابرت باراتیون به سمت شمال حرکت کرد تا به متحدین خود(تالی ها, استارک ها و ارن ها) بپیوندد. مشخص نیست چه اتفاقی افتاده اما در بین راه رابرت زخمی شده و قبل از نبرد, درسپت شهر پنهان گشت.

نبرد

وقتی دست پادشاه, جان کانینگتون که به تازگی این مقام را کسب کرده بود به شهر رسید, به سربازان خود دستور داد تا تمام خانه های شهر را به دنبال رابرت بگردند. اماآنها او را پیدا نکردند تا زمانی که متحدین رابرت به شهر رسیدند. نیروهای شورشی به ارتش جان کانینگتون حمله کردند واو نیز به شدت پاسخ آنها را داد. او لرد هاستر تالی را زخمی کرد وپسرعمو و وارث جان ارن, دنیس ارن را کشت. زمانی که دو ارتش به شدت با یکدیگر درگیر بودند, رابرت باراتیون و یارانش ازمخفیگاه بیرون آمده و به ارتش سلطنتی حمله ور شدند. رابرت دوست و همراه پرنس ریگار, سر ملیس موتون را کشت. جان کانینگتون وقتی فهمید جنگ را باخته, فرمان عقب نشینی داد.

پس از واقعه

ایریس تارگرین از عقب نشینی جان کانینگتون خشمگین شد ودستور تبعید او را صادر کرد و زمین های او را به دلیل شکست در برابر رابرت از او گرفت.


با این حال, این شکست ایریس را مجبور کردتا باور کند که رابرت یک لرد شورشی ساده که به راحتی سرکوب شود نیست, بلکه بزرگترین چالش خاندان تارگرین بعداز مقابله با دیمون بلک فایر است. بعد از جنگ, ایریس, جونتور دری و باریستان سلمی را به استونی سپت فرستاد تا باقیمانده نیروهای سلطنتی را جمع کنندتا برای جنگ نهایی آماده شوند.

نقل قول ها

رابرت همیشه میگفت پدرت نبردو برده, نه اون.

هاروین به آریا استارک