ادرین استارک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Stark.PNG
ادرین استارک
House Stark.PNG
القاب ادرین داماد
عنوان پادشاه شمال
لرد وینترفل
خاندان خاندان استارک
نژاد شمالی
کتاب(ها) نزاع شاهان

پادشاه ادرین استارک (Edderion Stark) که به ادرین داماد نیز شناخته می شود، پادشاه شمال (King in the North) و لرد وینترفل (Winterfell) بود. او در سرداب زیر وینترفل به خاک سپرده شده است[۱].

منابع و یادداشت ها