ادریک استارک

House Stark.PNG
ادریک استارک
House Stark.PNG
القاب ادریک ریش برفی
عنوان پادشاه شمال
لرد وینترفل
خاندان خاندان استارک
نژاد شمالی
کتاب(ها) نزاع شاهان

پادشاه ادریک استارک (Edrick Stark) یا بهتر است با عنوان پادشاه ادریک ریش برفی شناخته شود ، پادشاه شمال و لرد وینترفل (Winterfell) . او در سرداب زیر کاخ به خاک سپرده شده است[۱].

منابع و یادداشت ها