ادوین استارک

House Stark.PNG
ادوین استارک
House Stark.PNG
القاب ادوین پادشاه بهار
عنوان پادشاه شمال
لرد وینترفل
خاندان خاندان استارک
نژاد شمالی
کتاب(ها) نزاع شاهان

پادشاه ادوین استارک (Edwyn Stark)، که به ادوین پادشاه بهار نیز شناخته می شود، پادشاه شمال (King in the North) و لرد وینترفل (Winterfell) بود.[۱].

منابع و یادداشت ها