النای

النای
Elenei.jpg
النای دختر خدای دریا

تولد در در عصر قهرمانان
همسر پادشاه دارن
کتاب(ها) نزاع شاهان (اشاره شده)

النای (Elenei) دختر خدای دریا و الهه باد ، با توجه به افسانه ها او با پادشاه دارن (Durran) اولین پادشاه طوفان (Storm King) ازدواج کرده است.

تاریخچه

بنا بر افسانه‌ها، در عصر قهرمانان، اولین پادشاه طوفان، دارن عاشق النای، دختر خدای دریا و الهه‌ی باد می شود. پدر او این عشق را ممنوع اعلام کرد. اما این دو با یگدیگر ازدواج می‌کنند. خشم خدایان، مهیب و هولناک بود و آن‌ها قلعه‌ی دارن را در شب ازدواج او با النای ویران و تمام خانواده و میهمانان را نابود کردند اما با نیروی الهی النای، دارن از این مهلکه نجات یافت و خشمگین علیه خدایان اعلام جنگ نمود. هر زمان پادشاه دارن، قلعه‌ای می ساخت توسط خدایان دریا از بین برده می شد.[۱] پادشاه دارن به ساخت استحکامات بزرگتر و قوی تر ادامه داد تا در نهایت، قلعه‌ی هفتم در محل باقی ماند و در برابر طوفان ها‌ی خلیج کشتی شکن (Shipbreaker Bay) ایستادگی کرد. برخی بر این باورند که فرزندان جنگل (children of the forest) در ساخت و ساز آن زمان قلعه کمک کرده باشند، برخی دیگر بر این باورند که برندون معمار (Bran the Builder) در حالی که یک جوان بیشتر نبوده است ، دارن را در ساخت و ساز قلعه‌اش، مشورت داده است. حقیقت امر نامشخص است.[۱]

منابع و یادداشت ها

النای در حال محافظت از دارن
اثری از Roman Papsuev