دارن

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Baratheon.PNG
دارن
House Baratheon.PNG
Durran Elenei.jpg
دارن و زنش النای

القاب دارن خدای اندوه
عنوان پادشاه طوفان
خاندان خاندان دارندون
نژاد نخستین انسانها
فرهنگ نخستین انسانها
تولد در عصر قهرمانان
همسر النای
کتاب(ها) نزاع شاهان (اشاره شده)
House Baratheon.PNG

دارِن (Durran) که با همچنین با لقب دارن خدای اندوه (Durran Godsgrief) نیز شناخته می شود ، او اولین پادشاه طوفان (Storm King) و بنیان گذار خاندان دارندون (House Durrendon) است. در افسانه آمده است که او با النای (Elenei،) دختر خدای دریا ازدواج کرده و سازنده استورمز اند (Storm's End) بوده است.

تاریخچه

بنا بر افسانه ها، در عصر قهرمانان (Age of Heroes ، اولین پادشاه طوفان ، دارن، عاشق النای (Elenei) دختر خدای دریا و الهه‌ی باد می شود. پدر او این عشق را ممنوع اعلام کرد. اما این دو با یگدیگر ازدواج میکنند. خشم خدایان مهیب و هولناک بود و آن‌ها قلعه‌ی دارن را در شب ازدواج او با النای (Elenei) ویران و تمام خانواده و میهمانان را نابود کردند اما با نیروی الهی النای (Elenei) ،دارن از این مهلکه نجات یافت و خشمگین علیه خدایان اعلام جنگ نمود. هر زمان پادشاه دارن، قلعه‌ی جدیدی می ساخت توسط خدایان و دریا از بین برده میشد.[۱] پادشاه دارن به ساخت استحکامات بزرگتر و قوی تر ادامه داد تا در نهایت قلعه‌ی هفتم در محل باقی ماند و در برابر طوفان خلیج کشتی شکن (Shipbreaker Bay) ایستادگی کرد. برخی بر این باورند که فرزندان جنگل (children of the forest) در ساخت و ساز آن زمان قلعه کمک کرده باشند، برخی دیگر بر این باورند که برندون معمار (Bran the Builder) در حالی که یک جوان بیشتر نبوده است ، دارن را در ساخت و ساز قلعه‌اش، مشورت داده است . حقیقت امر نامشخص است.[۱]

منابع و یادداشت ها

النای در حال محافظت از دارن
اثری از Roman Papsuev