اگان تارگرین دوم

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۲۲:۲۱، ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ به دست استاد آمون تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از SiteBot و Renly Baratheon