برایت رور

یک رویداد تصویری، گریون لنیستر برایت رور را می‌یابد.
اثر Kethryn

برایت رور (Brightroar) شمشیر بلند از جنس فولاد والریایی (Valyrian steel) که متعلق به خاندان لنیستر (House Lannister) می‌باشد. این شمشیر زمانی که پادشاه صخره تامن دوم (King of the Rock Tommen II)، به سمت والریا (Valyria) می رود و دیگر بازنمی گردد،از دست می‌رود. خاندان لنیستر برای پیدا کردن آن زمان بسیاری را صرف می‌کند. لرد تایون لنیستر (Tywin Lannister) اقدام به خرید یک جایگزین کوچکتر می‌کند، خاندان های فقیر اما همیشه آن را رد می‌کنند.[۱]

گریون لنیستر (Gerion Lannister) حدود سال 291 پس از ورود اگان به دنبال شمشیر می رود ولی هیچگاه باز نمی‌گردد.[۱]

منابع و یادداشت ها