پادشاه صخره

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

پادشاه صخره (King of the Rock) عنوانی است که به پادشاهان آندال (Andal) داده می شود، پادشاهانی از خاندان لنیستر (House Lannister) که در تپه ها و دره های غربی وستروس (Westeros) در سرزمینی که امروزه به آن سرزمین های غربی (Westerlands) می گویند حکمرانی می کردند. مقر فرمانروایی آنان کسترلی راک (Casterly Rock) بوده است.

تبار لنیسترها به لن زیرک (Lann the Clever) بر می گردد، یک حقه باز افسانه ای از عصر قهرمانان (Age of Heroes) که کسترلی ها (Casterlys)را فریب داد تا کسترلی راک (Casterly Rock) را به او بدهند،[۱] و یدین ترتیب تبدیل به اولین پادشاه صخره شد. آخرین پادشاه صخره لورن لنیستر (Loren Lannister) بود، کسی که پس از شکست در نبرد دشت آتش (Battle of the Field of Fire) در برابر اگان فاتح (Aegon the Conqueror) زانو زد و تسلیم شد.

پادشاهان صخره ی شناخته شده

منابع