بندر نیلوفر

بندر نیلوفر (Lotus Port) پایتخت جزایر تابستان می باشد که در جنوب غربی والانو، در شمال جزیره کج واقع است.[۱]

منابع