جرالد های تاور

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط [[کاربر:ریگار (بحث)]] در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.

سر جرالد های تاور(Gerold Hightower) که به علت پیکر تنومندش با عنوان گاو سپید (White Bull) شناخته می شود، شوالیه پرآوازه ای بود که در گارد پادشاه خدمت میکرد، او در دوران دو پادشاه جیهیریس دوم و ایریس دوم سمت لرد فرمانده را عهده دار بود [۱]. او عموی لیتون های تاور بود.[۲]

تاریخ

گاو سپید احتمالا در سال 260/261 پس از ورود اگان به مقام لرد فرماندهی گارد پادشاه رسید. زمانی که او به خدمت گارد درامد، سر باریستان سلمی عضو گارد بود. او احتمالا پس از مرگ دانکن بلند در تراژدی سامرهال به این مقام دست پیدا کرده . جرالد در حدود سال 280 پس از ورود اگان به تیر اولمر مجروح شد. اولمر از اعضای انجمن برادری کینگزوود بود که نیت داشتند جواهرات پرنسس الیا مارتل را بدزدند و لبانش را ببوسند . جرالد به دلیل زخم ناشی از تیر اولمر، فرماندهی ادامه نبرد را به سر آرتور دین سپرد. در طی تورنومنت هارنهال او ردای سفید گارد پادشاهی را بر دوش جیمی لنیستر می اندازد که که در همان زمان به اعضای گارد پیوست .[۳] جرالد شاهد زنده سوزانده شدن لرد ریکارد استارک به دست شاه ایریس دوم در تالار تاج و تخت بود، در همین زمان بود که او به جیمی یاداوری کرد که آنها سوگند خورده اند تا از پادشاه محافظت کنند، نه این که او را مورد قضاوت قرار دهند.[۴] زمانی که در پی این اتفاق قیام رابرت رخ داد و جنگ از کنترل پادشاه خارج شد، جرالد به دستور شاه ماموریت یافت تا شاهزاده ریگار را بیابد. جرالد ریگار را در برج شادی که در نزدیکی کوهستان سرخ دورن قرار داشت یافت. ریگار راهی جنگ شد اما به دستور او جرالد برای محافظت از برج شادی در کنار دو عضو دیگر گارد پادشاه باقی ماند تا از لیانا استارک محافظت کنند. زمانی که ادارد استارک آنها را یافت، عدم حضور جرالد در نبرد های ترایدنت و غارت بارانداز پادشاه را به او یاداوری کرد. در انتها جرالد با ادارد و همراهانش جنگید و زمانی که در برابرشان زانو نزد، کشته شد.[۱]

منابع و یادداشت‌ها