خاندان بیلیش از هارن هال

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Content.png
این مقاله ناقص است. با توسعه ی آن یا ویرایش متن موجود به دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش کمک کنید.
خاندان بیلیش از هارن هال
House.baelish.PNG
جایگاه هارن هال
لرد فعلی پتایر بیلیش
منطقه ریورلندز
عنوان لرد عالی مقام ترایدنت
لرد هارن هال
لرد بالا دست خاندان براتیون از بارانداز شاه
بنیانگذار پتایر بیلیش
تاریخ شکل گیری 299AL

خاندان بیلیش از هارن هال(House Baelish of Harrenhal) شاخه ای ازخاندان بیلیش از فینگرز(House Baelish of Fingers) محسوب می شود. این خاندان توسط لرد پتایر بیلیش(Petyr Baelish) در سال 299AL و بعد از مهیا کردن ازدواج شاه جافری اول(Joffrey I) توسط او، به وجود آمد.[۱] پس از خلع منصب خاندان تالی(House Tully)، لرد بیلیش به لرد عالی مقام ترایدنت تبدیل شد.

خاندان بیلیش در پایان قرن سوم

بیلیش های شناخته شده در طول اتفاقات نغمه ای از یخ و آتش:

  • لرد پتایر بیلیش، لرد هارن هال و لرد عالی مقام ترایدنت.

خدمه

  • سر بونیفر هاستی(Bonifer Hasty)، مشهور به"بونیفر خوب"، کاپیتان گروه یکصد قدیس ومنصوب شده به عنوان دژبان هارن هال توسط سر جیمی لنیستر
  • سر لوتور بران (Lothor Brune) یک شولیه و شمشیر زن و کاپیتان محافظان سابق لرد پتایر.
  • اسول(Oswel)، یک شمشیر زن در خدمت لرد پتایر که گاهاْ با نام"کتل بلک" شناخته می شود.
  • سر شدریک(Shadrick) از شدی گلن(Shady Glen)، معروف به " موش دیوانه"، سر بایرون(Byron) معروف به "خوشگل"، سر مورگارت(Morgarth) معروف به "دلشاد"، شوالیه های محافظ در خدمت لرد پتایر.

ارجاعات در کتاب

  • لرد پتایر توسط شاه جافری اول به عنوان لرد هارن هال ولرد عالی مقام ترایدنت رسید.
  • لرد پتایر با لایسا تالی (Lysa Tully) ازدواج کرد.
  • پتایر بیلیش با استفاده از سر دانتوس هولارد (Dontos Hollard)، نقشه فراری دادن سانسا استارک را عملی کرد.
  • پتایر هیچ عجله ای در مستقر شدن در هارن هال ندارد.

منابع