خون بیوه

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

خون بیوه یک سم است. این اسم را بخاطر رنگش بر آن نهاده‌اند. تا زمانی که شخص از سموم بدنش بمیرد، روده‌ها و مثانه را از کار می‌اندازد.[۱]

حوادث اخیر

یورش شمشیرها

در زمان محاکمه تیریون لنیستر به اتهام قتل شاه جافری براتیون، استاد اعظم پایسل، شهادت داد که تیریون برخی از مواد اولیه او را دزدیده است، از جمله خون بیوه. گرچه پایسل اعلام میدارد که مرگ جافری به خاطر آن نبوده است.[۱]

منابع