دومین شورش بلک فایر

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط [[کاربر:Lily Snow (بحث)]] در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.

دومین شورش بلک فایر در 211 پس از ورود اگان رخ داد. این شورش در وایت والز (Whitewalls)، پس از تورنومنت وایت والز، وقتی مشخص شد شوالیه آواره معروف به سر جان کمانچه، همان دیمون بلک فایر دوم است، آغاز شد.

مسابقه

شورش

عواقب بعدی

لرد های تدارک دهنده ی عروسی