سیزده

زارو خوان داکسوس (Xaro Xhoan Daxos) یکی از اعضای سیزده - اثری از Jacqui Davis ©

سیزده نام سازمان تجاری در کارث (Qarth) می باشد.در هنگام نبرد در کارث برای تسلط بر جنگ ها با گروه های تجاری دیگر چون ، صنف تاجران ادویه (Ancient Guild of Spicers) انجمن برادری تورمالین (Tourmaline Brotherhood) و با اصیل زادگان (Pureborn) همکاری می کنند.دارای سیزده عضو هستن[۱]. زارو خوان داکسوس (Xaro Xhoan Daxos) یکی از افراد سیزده می باشد.سیزده خود تقریبا هزار کشتی دارد[۲].

رویدادهای اخیر

نزاع پادشاهان

دنریس تارگرین (Daenerys Targaryen) درخواست ده کشتی از هر سیزده کرد که در مجموع یکصد و سی کشتی می شود.او درخواست بیشتر کرد[۱].فقط تاثیر زارو بر سیزده بود که مانع از پیوستن آنها به سایر اصناف تجاری برای اخراج و یا ترور دنریس پس از نابودی خانه نامیرایان شد[۲].

منابع و یادداشت ها