عجایب ساخته ی بشر

تایتان براووس یکی از عجایب ساخته شده توسط بشر.اثری از zippo514

عجایب ساخت انسان (Wonders Made by Man) یکی از دو کتابی است که توسط لوماس لانگستریدر (Lomas Longstrider) مسافر مشهور نوشته شده است.در این کتاب نه عدد از عجایب ساخته شده توسط انسان ثبت شده است ، در حالی که در کتاب دوم شگفتی های طبیعی ثبت شده است.

در کتاب جاده های والریایی (Valyrian roads) به عنوان چهارمین از نه شگفتی در نظر گرفته شده است.دیگر شگفتی های ذکر شده شامل دیوار سه گانه کارث (Qarth) ، تیتان براووس (Titan of Braavos) و دیوار (Wall) است.همچنین در متن های ضمنی لوماس لانگستریدر (Lomas Longstrider) به بازدید او از خرابه های هرم های بزرگ گیس (Ghis) نیز اشاره شده است.[۱] در نظر برخی طرفداران ؛ های تاور (Hightower) از اولد تاون (Oldtown) و هارن هال (Harrenhal) از دیگر عجایب ساخت انسان می باشند.[۲]

عجایب تایید شده

منابع و یادداشت ها