لن زیرک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Lannister.png
لن
House Lannister.png
Lann the Clever.jpg

القاب لن زیرک
خاندان خاندان لنیستر
نژاد نخستین انسانها
تولد در عصر قهرمانان
کتاب(ها) بازی تاج و تخت (اشاره شده)

لن زیرک (Lann the Clever) یک قهرمان افسانه از عصر قهرمانان (Age of Heroes) است و موسس خاندان لنیستر (House Lannister) است.[۱]

تاریخچه

کسترلی ها (casterlys) خاندانی بودند از نسل نخستین انسانها (First Men) که بر سرزمین های غربی (Westerlands) حکومت می‌کردند. مرکز حکومت آنها قلعه‌ای بر فراز صخره‌ای سنگی بود. قلعه‌ای که به آن کسترلی راک (Casterly Rock) می‌گفتند. از این خاندان اطلاعات چندانی در دست نیست. پیش از حمله آندال‌ ها (Andal Invasion)، شخصی بسیار زیرک و سخنور به نام «لَن» بدون هیچ گونه جنگ و خونریزی و تنها به اتکای هوش و ذکاوت خود توانست کسترلی‌ها را فریب داده و آنها را از قلعه‌ خود بیرون کند و مالک آنجا شود.

پس از تسلط او بر کسترلی راک،‌ او خود را اولین پادشاه صخره نامید. فرزندان او پادشاهان بعدی صخره بودند. با هجوم آندال‌ها، یکی از ماجراجویان آندالوسی با دختر آخرین پادشاه صخره وصلت نمود و خاندان خود را لنیستر (Lannister) نامید. لنیسترها تا زمان حمله ایگان فاتح به وستروس (Westeros)، پادشاهان صخره (Kings of the Rock) بودند. بدین ترتیب باید لنیستر‌ها را مانند بسیاری از خاندان‌ های دیگر از اعقاب مشترک آندال‌ ها و نخستین انسانها (First Men) دانست. در خصوص شخصیت لن زیرک و کارهایش نغمه‌ها و آوازهای فراوانی سروده شده است. بر طبق یکی از همین آوازها، لن رنگ طلایی موهای خود را از خورشید دزدیده است.[۲] اما در تاریخ اطلاعات کمی از او موجود است.

منابع