یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای آربور

  • نام صفحه: آربور
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
  • ناشر: دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۱ ژوئن ۲۰۱۷ ‏۱۹:۰۴ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۶ آوریل ۲۰۲۴ ‏۰۴:۳۲ UTC
  • نشانی پایدار: https://westeros.ir/wiki/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1&oldid=15541
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 15541