یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای آهن زاده

  • نام صفحه: آهن زاده
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
  • ناشر: دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ ژانویه ۲۰۱۴ ‏۱۶:۴۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ ‏۰۹:۵۴ UTC
  • نشانی پایدار: https://westeros.ir/wiki/index.php?title=%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&oldid=9194
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 9194