یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای ایمون

  • نام صفحه: ایمون
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
  • ناشر: دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ ‏۱۹:۰۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۸ دسامبر ۲۰۲۳ ‏۱۱:۵۳ UTC
  • نشانی پایدار: https://westeros.ir/wiki/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86&oldid=8566
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 8566