یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای بالریون

  • نام صفحه: بالریون
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
  • ناشر: دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۴ ‏۰۸:۳۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۷ فوریه ۲۰۲۴ ‏۰۸:۱۰ UTC
  • نشانی پایدار: https://westeros.ir/wiki/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86&oldid=12527
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 12527