یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای تاجریزی

  • نام صفحه: تاجریزی
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
  • ناشر: دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۵ دسامبر ۲۰۱۳ ‏۱۸:۳۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۰۷:۵۴ UTC
  • نشانی پایدار: https://westeros.ir/wiki/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&oldid=8496
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 8496