یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای ورود اگان

  • نام صفحه: ورود اگان
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
  • ناشر: دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۳ ‏۱۰:۳۴ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ ‏۰۴:۴۲ UTC
  • نشانی پایدار: https://westeros.ir/wiki/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86&oldid=3121
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 3121