یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای کورگیل

  • نام صفحه: کورگیل
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
  • ناشر: دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳ ‏۱۲:۴۰ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۰۸:۵۵ UTC
  • نشانی پایدار: https://westeros.ir/wiki/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%84&oldid=6847
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 6847