پاییز روز من

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

پاییز روز من (Autumn of My Day) شعری غم انگیز[۱].دیرون (Dareon) این شعر را در حین سفر به براووس(Braavos) می خواند.[۱]

منابع و یادداشت ها