انجمن برادری کینگزوود

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

انجمن برادری کینگزوود (Kingswood Brotherhood) تشکیلاتی بدنام و یاغی در طول سلطنت ایریس دوم (Aerys II) بودند. با اقدام به آدم ربایی تعدادی از نجیب زادگان و فرار از تلاش هایی برای دستگیری شان در کینگزوود ، برادری خودش را نشان داد. در نهایت ، آنها آنقدر مزاحمت ایجاد کردند که شاه ایریس گروهی از سربازان که توسط اعضای شاخص گارد شاهی هدایت می شد، را برای نابودی آنان فرستاد. لرد سامنر کریک هال (Sumner Crakehall) و دو ملازمش ، جیمی لنیستر (Jaime Lannister) و مرت فری (Merrett Frey) هم در میان همراهان بودند.

فرمانده ی کل جرالد های تاور (Gerold Hightower) در یورش قبلی انجمن برادری که در جنگل به اسکورت پرنسس الیا مارتل حمله کرده بودند، زخمی شده بود. به جای او سر آرتور داین (Arthur Dayne) رهبری گروه اعزامی را به عهده گرفت.

تحلیل انجمن برادری

مردم عادی (Smallfolk) کیگزوود (Kingswood) برادری را پناه داده و مانع نیروهای سلطنتی در یافتن آنها و پایان دادن به کارشان می شدند. با این وجود سر آرتور دین اعتماد مردم محلی که معتقد بودند تنها راه احقاق حقوقشان برادری است، جلب کرد. سر آرتور از پادشاه حقوقی بهتر برای مردم عادی کینگزوود تقاضا کرد و مطمئن شد که نیروی سلطنتی بهای هر چیزی که از مردم عادی گرفتند را پرداخته اند. تمام اینها وفاداری مردم عادی را به سمت نیروی سلطنتی که حالا به دنبال برادری بود، چرخاند و برادری دیگر نمی توانست بدون معافیت از مجازات در کینگزوود حرکت کند.[۱]

در نزاعی جالب توجه، جیمی لنیستر (Jaime Lannister) جوان ، سر آرتور دین و سر باریستان سلمی (Barristan Selmy) در برابر تعدادی از یاغیان شاخص از جمله شوالیه ی خندان (Smiling Knight) و رهبر گروه، سایمون تاین (Simon Toyne) قرار گرفتند. سر باریستان سلمی سایمون تاین و سر آرتور دین شوالیه خندان را کشتند. جیمی لنیستر این نبرد را که در آن با شوالیه خندان شمشیر زنی کرد به عنوان یکی از بهترین خاطراتش به حساب می آورد.[۱]

دیگر اعضای گروه شامل وندا گوزن سفید (Wenda the White Fawn)، آسوین لانگ نک سه بار آویخته (Oswyn Longneck)، بن شکم گنده (Big Belly Ben)، دیک (Dick) تیرساز و آلمر (Ulmer) بود. همه ی اعضا مرده فرض شدند به جز آلمر که برای فرار از اعدام به نگهبانان شب (Night's Watch) پیوست.

آواز

آوازی درباره ی برادری نوشته شده است. بعضی اشعار :

هیچ طلایی نداشتند
و دست هیچ دوشیزه ای برای ازدواج
آه، انجمن برادری کینگروود
آن گروه یاغی مهیب.[۲]

آواز دیگری راجع به بن شکم گنده و سپتون اعظم گوس نیز وجود دارد که آوازی احمقانه ست.[۳]

اعضای شناخته شده ی برادری

منابع و یادداشت ها