برندون استارک (لرد)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
صفحات همنامی با این صفحه وجود دارد. اگر قصد آمدن به این صفحه را نداشتید به صفحه ابهام زدایی بروید.Disambig.png
House Stark.PNG
برندون استارک
House Stark.PNG
عنوان لرد وینترفل
خاندان خاندان استارک
کتاب(ها) نزاع شاهان

لرد برندون استارک(Brandon Stark) لرد پیشین وینترفل بود.او در سرداب وینترفل(Winterfell) خاک شده است.[۱]

منابع و یادداشت ها