دریسا

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
دریسا
عنوان شاهزاده
کتاب(ها) بازی تاج و تخت (اشاره شده)

شاهزاده دریسا (Daeryssa) یک شخصیت در آهنگ می باشد.با توجه به آهنگ ، او یک بار توسط سرواین سپر آینه ای (Serwyn the Mirror Shield) از دست غولها(Giants) نجات پیدا کرده است.[۱]

منابع و یادداشت ها