وون وگ وون دار وون

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Content.png
این مقاله ناقص است. با توسعه ی آن یا ویرایش متن موجود به دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش کمک کنید.

وون وگ وون دار وون یا همان وون وون , نام یکی از غول ها در مجموعه می‌باشد.

ظاهر و شخصیت

وون وون حداقل چهارده فوت قد دارد, حتی بزرگ‌تر از مگ قدرتمند(مگ مار تون دوه وگ) و قدرت دوازده مرد بالغ را دارد.[۱][۲]. برای نمونه زمانی که حالت منفعلانه دارد ,اگر خشمگین شود ضربه می‌زند.[۳][۲].او گیاه‌خوار است و به زبان قدیم صحبت می‌کند.[۲]


اتفاقات اخیر

رقصی با اژدهایان

همراه با برخی از وحشی ها وون وون توسط تازه سربازان نایت واچ به رهبری لرد فرمانده جان اسنو, در بیشه ویروود در جنگل تسخیر شده یافت شدند. با کمی از دیپلماسی لیترز که از وحشی هایی است که تازه به عضویت نایت واچ در آمده, از جنگ خودداری کرده و سعی در قانع کردن وحشی ها برای بازگشت به کسل بلک همراه آنان کردند[۱]. این لیترز بود که غول را وون وون صدا زد.

جان هر موقع که می‌شد با وون وون صحبت می‌کرد و به کمک لیترز بیشتر از غول ها و داستان هایشان یاد گرفت. [۲] وون وون قبل از آمدن به کسل بلک شراب نخورده بود ,اما بعد از چشیدن آن گویا خوشش آمده بود[۳].بعد از اینکه وال به طبقه بالای برج هاردین جان او را در دروازه ورودی برج خواباند تا از وال مراقبت کند[۳]

منابع