الگو:رفاین الگو برای اضافه کردن رفرنس از کتابها به مقالات است. برای اینکار از الگوی<ref> ویکی پدیا استفاده شده است. اکیدا توصیه میشود برای حفظ یکدستی رفرنسها همیشه از این الگو استفاده کنید.

نحوه استفاده

نحوه استفاده برای رفرنس دادن به کتابهای نغمه ای از یخ و آتش و داستان های دانک و اگ به صورت {{رف|مخفف کتاب|فصل}}است. برای رفرنس به سریال نیز از الگوی {{رف|سریال|فصل/قسمت}} استفاده میشود.

شکل مخفف کتابها از این قرار است:

بتت یعنی [[بازی تاج و تخت]] 
نش یعنی [[نزاع شاهان]]
یش یعنی [[یورش شمشیرها]]
ضبک یعنی [[ضیافتی برای کلاغ ها]]
ربا یعنی [[رقصی با اژدهایان]]
بز یعنی [[بادهای زمستان]]
راب یعنی [[رویایی از بهار]]

شا یعنی [[شوالیه آواره]]
شقخ یعنی [[شوالیه قسم خورده]]
شم یعنی [[شوالیه مرموز]]
رنایا یعنی [[راهنمای نغمه ای از یخ و آتش]]
سیا یعنی [[سرزمین های یخ و آتش]]
شوم یعنی [[شاهزاده و ملکه]]
شر یعنی [[شاهزاده رذل]]

مثال:

{{رف|بتت|15}}=> بازی تاج و تخت، فصل 15، سانسا.
{{رف|ربا|15}}=> رقصی با اژدهایان، فصل 15، داوس.
{{رف|ربا|مقدمه}}=> رقصی با اژدهایان، مقدمه.

مثال برای داستانهای دانک و اگ:

{{رف|شا}} => شوالیه آواره.
{{رف|شا|صفحه 115}} => شوالیه آواره، صفحه 115.

مثال از سریال

{{رف|سریال|ف01ق02}} => سریال بازی تاج و تخت، فصل 1، قسمت 2، راه شاهی.
{{رف|سریال|ف02ق07}} => سریال بازی تاج و تخت، فصل 2، قسمت 7، مرد بدون شرف.


  • شما میتوانید به جای استفاده از الگوی بالا کدی مشابه روبرو را دستی وارد کنید: <ref>[[بازی تاج و تخت]]، [[بازی تاج و تخت-فصل 5|فصل 5]]، جان، صفحه 45.</ref>
  • همچنین میتوانید متنی را به عنوان پارامتر سوم وارد کنید:{{رف|مخفف کتاب|شماره فصل|صفحه 45}}.