الگو:سخن برگزیده

شاید شما کل بارانداز پادشاه را بالا و پایین برید، ولی نتونید یک مرد که به سینه اش نشان مرغ مقلد چسبیده باشه پیدا کنید، ولی این به این معنی نیست که من دوستی ندارم.[۱]

پتایر بیلیش


نحوه استفاده

این الگو برای صفحهٔ اصلی طراحی شده و یک سخن تصادفی از میان کل سخنان برگزیده را نمایش میدهد. برای اضاقه کردن سخن جدید به صفحه سخن برگزیده بروید.

{{سخن برگزیده|تعداد کل سخنان برگزیده}}