الگو:سکونتگاه

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش


نام سکونتگاه
نوع سکونتگاه
No image.jpg
مکان مکان
حاکم خاندان ، فئودالی.
جمعیت جمعیت
مذهب مذهب
اندازه اندازه
بنیانگذار نام بنیانگذار این سکونتگاه
دلیل نامگذاری دلیل نامگذاری
ویرانی تاریخ
مکانهای مهم مکانهای مهم
سازمانها سازمانها

نحوه استفاده

برای استفاده از این الگو متن زیر را کپی کرده و مقادیر مناسب را به آن اضافه کنید. فیلدهای خالی نمایش داده نمیشوند.

{{سکونتگاه
| نام =
| تصویر =
| توضیح تصویر =

| مکان =
| نوع_سکونتگاه =
| حاکم =
| نوع_حاکمیت =
 
| مذهب =
| جمعیت =
| اندازه =
| بنیانگذار =
| ویرانی =
| دلیل_نامگذاری =

| مکانها =
| سازمانها =
}}

توضیحات پارامترها

نام نام سکونتگاه.
مکان مکان جغرافیایی سکونتگاه، منطقه، قاره و یا توضیح خیلی کوتاه در مورد مکان سکونتگاه
نوع_سکونتگاه عباراتی مانند شهر، روستا، پایتخت، بندر و ...
حاکم حاکم محلی که بر این سکونتگاه حکومت میکند.
نوع_حاکمیت نوع حکومت بر این منطقه
بنیانگذار نام بنیانگذار این سکونتگاه
دلیل_نامگذاری دلیل نامگذاری این سکونتگاه
مذهب مذهب مردم این سکونتگاه
مکانها لیست کوتاهی از مکانهای مهم در این سکونتگاه.
سازمانها لیست کوتاهی از سازمانهایی که در این سکونتگاه فعالیت میکنند.