برندون استارک (سوزاننده)

صفحات همنامی با این صفحه وجود دارد. اگر قصد آمدن به این صفحه را نداشتید به صفحه ابهام زدایی بروید.Disambig.png
House Stark.PNG
برندون استارک
House Stark.PNG
Bran the Burner.jpeg
اثری از amok

القاب برندون سوزاننده
عنوان پادشاه شمال
خاندان خاندان استارک
کتاب(ها) بازی تاج و تخت
نزاع شاهان

برندون استارک معروف به برندون سوزاننده (Brandon the Burner)، پسر برندون کشتی ساز (Brandon the Shipwright) بود.[۱]

تاریخچه

وقتی پدر خود را در دریا از دست داد، پادشاه برندون تمام کشتی های پدرش را بخاطر غم و اندوه از دست دادنش به آتش کشید. با اینکار او این نام مستعار را برای خود به دست آورد.[۲]این اخرین باری بود که شمال داری هر گونه قدرت در دریا بود.[۳]

منابع و یادداشت ها