جان استارک

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۲۲:۲۸، ‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۳ به دست Bliss تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از آرمینا و پوریا