جنگ نخستین انسان ها و فرزندان جنگل

نخستین انسان‌ها درختان را قطع کرده و سوزاندند.
نخستین انسان‌ها فرزندان جنگل را قتل عام می کنند

جنگ نخستین انسان‌ها و فرزندان جنگل نام جنگی بود که در سپیده قرون (Dawn Age) رخ داد.

پیش درآمد جنگ

پیش از ورود نخستین انسان ها (First Men) به قاره ی وستروس (Westeros) فرزندان جنگل (Children of the Forest) در بیش تر نواحی این سرزمین حکمرانی می کردند. دوازده هزار سال قبل نخستین انسان ها از قاره ی ایسوس (Essos) و از طریق بازوی دورن (Arm of Dorne) وارد وستروس شدند. به مرور که نخستین انسان ها در وستروس پراکنده شدند شروع به قطع درختان و سوزاندن آنها برای ساخت قلعه های خود کردند. این مساله فرزندان جنگل را که درختان را می پرستیدند خشمگین نمود و آنها در نهایت علیه نخستین انسان ها اعلان جنگ کردند. [۱]

جنگ

این دو گونه از موجودات نبرد سختی را برای غلبه بر یک دیگر آغاز کردند که به نظر می رسد نابودی بازوی دورن و جاری شدن سیل در نک (the Neck) به وسیله ی پبشگوهای سبز (Greenseers) در نتیجه این نبرد ها اتفاق افتاده است. هم چنین گفته شده است که پیشگوهای سبز در این نبرد، درختان را به جنگجویان تبدیل می کرده اند. [۲]علی رغم استفاده ی آشکار فرزندان جنگل از نیروهای جادویی، آنها در حال شکست خوردن در جنگ بودند. نخستین انسان ها به شمشیرهایی از برنز و زره های آهنین مجهز بودند و جثه ی بزرگتر و بنیه ی قوی تری داشتند.[۱]

صلح

پس از سال ها نبرد و پیش از آنکه یکی از طرفین بتواند دیگری را به زانو درآورد نهایتا طرف های درگیر با برقراری آتش بس موافقت کردند و معاهده ی صلحی را در جزیره ی چهره ها (Isle of Faces) به امضا رساندند. بر طبق این معاهده دو طرف توافق کردند که با صلح و آرامش در کنار یک دیگر زندگی کنند. جنگل ها به فرزندان جنگل واگذار شد و باقی سرزمین ها به نخستین انسان ها. با گذشت زمان نخستین انسان ها پرستش خدایانی را که با خود از ایسوس آورده بودند رها کردند و شروع به پرستش خدایان فرزندان جنگل (Old Gods) کردند. با امضای معاهده ی صلح سپیده قرون پایان یافت و عصر جدیدی تحت عنوان عصر قهرمانان (Age of Heroes) آغاز شد. این معاهده چهار هزار سال در جریان بود تا آنکه آدرهای (Others) رازآلود از سرزمین زمستان ابدی (The Land of Always Winter) به وستروس هجوم آوردند و مرگ و تباهی را برای هر دو گونه ی موجودات در دورانی که شب طولانی (the Long Night) خوانده می شود به همراه آوردند. معاهده ی بین انسان ها و فرزندان جنگل با ورود مهاجمین تازه به وستروس، آندال ها (Andals)، پایان یافت.

منابع