جورامون(Joramun) شاه افسانه ای آنسوی دیوار است. طبق افسانه ها در روزگار باستان، او شیپور زمستان را دمید و غول ها را از زمین بیدار کرد.[۱] اینکه جورامون به دیوار حمله کرد یا به وسیله قدرت وینترفل شکست خورد مشخص نیست.[۱] گفته میشود که جورامون در کنار شاه شمال به جنگ شاه شب(Night's King) رفت و با هم او را شکست دادند.[۲]

جورامون
عنوان پادشاه آنسوی دیوار
فرهنگ وحشی ها
کتاب(ها) نزاع شاهان
یورش شمشیرها

منابع