دریم فایر

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

دریم فایر (Dreamfyre) یک ماده اژدهای بالغ بود. او روزگاری مرکب خواهر شاه پیر، رینا تارگرین (Rhaena Targaryen) بود. دریم فایر بعد ها مرکب محبوب هلینا تارگرین (Helaena Targaryen) شد.[۱]

توصیفات

دریم فایر کاملاً بالغ بود.

تاریخ

دریم فایر را در چاله‌ی اژدها (Dragonpit) زنجیر کرده بودند. بعد از آن که پسر 6 ساله ی ملکه هلینا تارگرین در طی جنگ داخلی کشته شد، هلینا ایامش را در تاریکی و دیوانگی می گذراند، و نمی توانست سوار اژدهایش شود. او در نهایت از اندوه دیوانه شد و خود را از پنجره اش در دژ میگور (Maegor's Holdfast) بیرون انداخت و کشت. در موقع مرگش دریم فایر ناگاه برخواست و نعره ای کشید که دراگون پیت را لرزاند و دو تا از زنجیر هایش را پاره کرد.

در طی یورش به چاله‌ی اژدها دریم فایر تنها اژدهایی بود که موقع هجوم جمعیت توانست خود را آزاد کند. او زنجیر های باقی مانده اش را پاره کرد و بال گشود. او در محیط منحنی شکل داخل گنبد چرخ می زد و به سوی جمعیت زیر پایش شیرجه می زد و به آن ها حمله می کرد. او بیش از سه اژدهای دیگر روی هم مهاجمین را کشت. او در تیررس کمان دار ها و زوبین دار ها بود و آن ها به سویش تیر و خدنگ پرتاب می کردند. هرگاه ارتفاعش را کم می کرد مردم به سویش هجوم می بردند و او را به هوا می راندند. در نهایت زوبینی به چشمش اصابت کرد. دریم فایر نیمه کور و مجنون به سوی گنبد بزرگ چاله ی اژدها در بالای سرش پرواز کرد. گنبد که بر اثر شعله ها ضعیف شده بود در اثر برخورد ترک خورد، نصف گنبد سقوط کرد و دریم فایر و اژدها کش های پایین را در زیر چندین تن سنگ و آوار دفن کرد. [۱]

سواران شناخته شده ی دریم فایر

منابع