رقص اژدهایان (شعر)

رقص با اژدهایان شعری است که جنگ داخلی بین خاندان تارگرین (House Targaryen) را بازگو می کند.این شعر به طور معمول توسط دو خواننده یک زن و یک مرد اجرا می شود.[۱]این یک شعر نیست، بلکه مجموعه ای از ترانه به هم بافته شده است که یک داستان را روایت می کند.[۲]

رویداداخیر

بازی تاج و تخت

این شعر توسط جمعی از خوانندگان در پایان تورنومنت دست (Tourney of the Hand) اجرا شد.[۲]

یورش شمشیرها

این شعر توسط کولیو کاینیس(Collio Quaynis) در عروسی جافری اول (Joffrey I) و مارجری تایرل(Margaery Tyrell) خواننده شد.[۳]

منابع و یادداشت ها