ریکارد استارک (پادشاه)

صفحات همنامی با این صفحه وجود دارد. اگر قصد آمدن به این صفحه را نداشتید به صفحه ابهام زدایی بروید.Disambig.png
House Stark.PNG
ریکارد استارک
House Stark.PNG
عنوان پادشاه شمال
خاندان خاندان استارک
نژاد شمالی
کتاب(ها) بازی تاج و تخت

پادشاه ریکارد استارک از شمال و پسر پادشاه جان استارک (Jon Stark).

تاریخچه

او آخرین شاه باتلاق (Marsh king) را در نک (Neck) شکست داد و با دخترش ازدواج کرد.[۱]

منابع و یادداشت ها